Slide background

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE

Slide background

HORIZONTÁLNE

RIADENÉ VRTY

Slide background

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Slide background

VODOVODY - KANALIZÁCIE

Slide background

REKONŠTRUKCIE

VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ

výstavba vodovodov

BEZVÝKOPOVOU TECHNOLÓGIOU

PNEUMATICKÉ PRETLÁČANIE zemnými raketami

Prostredníctvom tejto technológie sme schopní pretláčať potrubie (chráničky) do priemeru 160mm.
Dlžka je závislá od geologického zloženia pôdy v mieste pretláčania (max. 25m)

Táto technológia nachádza využitie predovšetkým vo výstavbe zemných rozovodov inžinierskych sietí ako sú: vodovody, kanalizácie, telekomunikačné stavby, ktoré musia krížovať komunikácie (cesty, chodníky, žel. trať a pod.).